Budtabell för Stockholms Wirasällskap

Budtabellen antogs 1999, smärre korrigeringar av betalningarna 2006.

  Pinnbetalning
Nr  Spelets namn Stick Misärtyp Ofärg
Misär
Andra
färg
Högsta
färg
1  Begär 6   0 0 1
2  Turné 6 6   0 0 1
3  7-spel 7   0 0 1
4  Vingel 6 6   0 1 1
5  Gask på 0 7/0 sluten, 11 0 0 1
6  Gök 0  öppen, 13  0 - -
7  Turné 7 7   0 1 1
8  Köpmisär på 1 0 sluten, 11 0 - -
9  Gask på 1 8/0 sluten, 12 0 0 1
10  8-spel 8   0 1 1
11  Vingel 7 7   1 1 3
12  Turné 8 8   1 1 3
13  Köpmisär på 2 0 sluten, 12 0 - -
14  Gask på 2 9/0 sluten, 13 0 1 1
15  Solo 6 6   0 1 1
16  Vingel 8 8   1 3 5
17  Köpmisär på 3 0 sluten, 12 0 - -
18  Gask på 3 10/0 öppen, 12 0 1 2
19  9-spel 9   1 1 3
20  Köpmisär på 4 0 sluten, 12 1 - -
21  Gask på 4 11/0 öppen, 13 1 1 3
22  Tringel 9 9   3 5 11
23  Köpmisär på 5 0 sluten, 12 1 - -
24  Gask på 6 12   1 2 4
25  Solo 7 7   0 1 2
26  Köpmisär på 6 0 sluten, 12 1 - -
27  Gask på 5 12   1 3 5
28  Solo 8 8   1 2 4
29  Vira 13   2 4 8
30  Solo petite misär 0 sluten 12 2 - -
31  Solo 9 9   2 4 8
32  Solo grande misär 0 sluten, 13 4 - -
33  Solo 10 10   4 8 16
34  Solo petite misär ouverte 0 öppen, 12 8 - -
35  Solo petite misär ouverte royale 0 öppen, 12 16 - -
36  Solo 11 11   8 16 32
37  Solo grande misär ouverte 0 öppen, 13 24 - -
38  Solo grande misär ouverte royale 0 öppen, 13 32 - -
39  Solo 12 12   16 32 64
40  Solo Vira 13   32 64 128”Stick” anger minsta antal stick som krävs för hemgång i trumfspel. 0 = misär.
”Misärtyp” anger vilka misärspel som är öppna / slutna och vilka som spelas med 11 / 12 / 13 kort.

Vid omköp betalas pinnar separat för vardera köpet.
Pinnbetalningen i lagda köpspel sker enligt den trumffärg som valdes före köpet.
Lagda solo- och gaskspel betalas i ofärg, såvida de inte bjöds i färg eller högsta färg.
Betalningar till och från pullan i Stockholmsvira

 

Enkelt köp

Omköp

 

Hem

Bet

Kod

Hem

Bet

Kod

Alla spel utom...

1

1

2

0

3

5

Gök

1

2

4

Vingel 6, 7

1

2

4

0

6

10

Vingel 8

2

2

4

1

6

10

Turné 8

2

1

2

1

3

5

Tringel 9

3

3

6

1

9

15


”Hem” = vinst/förlust vid hemgång.
”Bet” = förlust vid bet. ”Kod” = förlust vid kodilj.
Ljusa rutor = betarna vinns av spelföraren från pullan.
Mörka rutor = betarna förloras av spelföraren till pullan.© Lyckans Talisman

First published: 8 October 2023
Last revision: 8 October 2023